General information

 • Project title (EN): Learning in emotionally vulnerable people

 • Project title (RO): Învățarea la persoanele vulnerabile emoțional

 • Funding Institution and Program: CNCS – UEFISCDI, European and International Cooperation
 • Type of project: 3.6 Support (Awarding participation in Horizon 2020)
 • Project ID: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0106
 • Contract number: 27B/2021
 • Period: Jan 2021 - Sep 2023
 • Budget: 180.264,00 RON
 • Project summary (EN):
   This project supports our team activities, by awarding our participation in H2020, as the recipients of the LEARNVUL (Twinning type of grant) in Horizon 2020. The LEARNVUL grant focuses on neuroticism, as a non-pathological personality trait, which is considered a risk factor for emotional problems. However, the mechanism through which neuroticism actions as a risk factor are not yet made clear. Hence, the current project aims to clarify what these mechanisms might be, by using an evaluative conditioning perspective. Additionally, this project will contribute to the rising popularity of West University of Timisoara (UVT) as one of the top universities involved in the study of this phenomenon. UVT has reached a level of excellence, but its research practices should be continuously updated in order to maintain and grow its current level.
 • Project summary (RO):
   Acest proiect sprijină activitatea echipei de cercetare, fiind rezultatul premierii participării și implementării de către echipa noastră a proiectului LEARNVUL (grant de tip Twinning) din cadrul Horizon 2020. Grantul LEARNVUL se focalizează pe investigarea neuroticismului, ca trăsătură de personalitate nepatologică, dar văzută ca un factor de risc pentru apariția problemelor emoționale. Nu sunt însă clare mecanismele prin care neuroticismul acționează ca un factor de risc. Proiectul își propune să identifice și să clarifice aceste mecanisme dintr-o perspectivă a învățării afective (evaluative learning). Acest demers ar contribui, prin scalarea bunelor practici dobândite, la creșterea popularității Universității de Vest din Timișoara (UVT), ca una dintre instituțiile de vârf responsabile pentru studiul acestui fenomen. UVT are un potențial dovedit de excelență, dar este necesar să își actualizeze practicile de cercetare.
 • Team:

Activities:

 • A1. (EN/RO) Updating and improving the research infrastructure to increase the level of international competitiveness of the research team that is involved in the H2020 grant. / Actualizarea și îmbunătățirea infrastructurii de cercetare pentru a crește nivelul de competitivitate internațională a echipei implicate din proiectul finanțat prin H2020.

 • A2. (EN/RO) Strengthening the international cooperation with other research centers of excellency through mobilities (short-term visiting scholar stages). / Consolidarea cooperării cu alte centre de excelență prin schimburi de experiență (stagii de perfecționare).
 • Activity report for January - September 2023: click here to access the pdf format
 • Activity report for January - December 2022: click here to access the pdf format
 • Activity report for January - December 2021: click here to access the pdf format

Main results (achieved in 2023):

 • 1. Upgrading the research facilities (Stata 18 perpetual license for 1 user from Stata 16).

 • 2. The PI conducted a one-month mobility at Vanderbilt University in Tennessee, in order to strengthen international cooperation. Together with Professor Bunmi Olatunji, they have established all the details for a joint study design that focuses on the connection between personality and disgust conditioning.

Rezultate principale (obținute în 2023):

 • 1. Actualizarea facilităților de cercetare prin intermediul unui upgrade (Stata 18, licență perpetuă pentru un singur utilizator din versiunea Stata 16).

 • 2. Derularea de către directorul de proiect a unei mobilități de lună la Universitatea Vanderbilt din Tennessee, pentru a întări cooperarea internațională. Astfel, împreună cu profesorul Bunmi Olatunji au fost stabilite toate detaliile pentru un design de studiu comun care să se concentreze pe legarea personalității de condiționarea dezgustului.

Main results (achieved in 2022):

 • 1. Acquiring a numerical keyboard (Microsoft Number Pad 23O-00009) to record participants' responses provided in an eye-tracking experimental task.

 • 2. Acquiring a LED Gaming Monitor (Asus TUF 23.8" VG249Q), which allowed compatibility with the Tobii devices (e.g., the Eye-Tracking device).

 • 3. Acquiring a portable Docking Station (DELL DA310) to connect the computers used in the experimental task to the Tobii devices.

 • 4. Acquiring access to online participants for our experimental studies conducted online via Prolific Academic platform.
 • 5. Hired a new part-time team member fo technical support (technician) in the carriedout projects (employment period: July 14, 2022 – July 31, 2023) to ensure at least 12 months of employment as planned in the application. The technician / research assistant was used to write the appropriate code for studies conducted in the Twinning project.

Rezultate principale (obținute în 2022):

 • 1. Achiziționarea unei tastaturi numerice (Microsoft Number Pad 23O-00009) pentru a înregistra răspunsurile participanților furnizate într-o sarcină experimentală de Eye-Tracking.

 • 2. Achiziționarea unui monitor de Gaming LED (Asus TUF 23.8’’ VG249Q), care a permis compatibilitatea cu dispozitivele Tobii (de exemplu, dispozitivul de Eye-Tracking).

 • 3. Achiziționarea unei stații de Docking portabile (DELL DA310) pentru a conectarea computerelor utilizate în sarcina experimentală la dispozitivele Tobii.

 • 4. Achiziționarea accesului la participanții online pentru studiile noastre experimentale realizate online prin intermediul platformei Prolific Academic.
 • 5. Angajarea un nou membru al echipei part-time pentru asistență tehnică ( tehnician în proiectele derulate (perioada de angajare: 14 iulie 2022 – 31 iulie, 2023) pentru a asigura cel puțin 12 luni de angajare așa cum a fost planificat în cerere. Tehnicianul/asistentul de cercetare a fost folosit pentru a scrie codul corespunzător studiilor realizate în proiectul Twinning.

Main results (achieved in 2021):

 • 1. Upgrading the research facilities (Inquisit 6 Web and Lab Departmental, perpetual license from the Inquisit 5 Version).

 • 2. Acquiring Inquisit 6 Tobii Plugin extension, which allows the compatibility between the Inquisit program and the Tobii devices that were acquired through the H2020 grant.

 • 3. Acquiring the Shimmer3 GSR+ hardware device for Galvanic Skin Response, to allow monitoring skin conductivity in experimental designs, a product that is also compatible with the Tobii devices acquired through the H2020 grant.

 • 4. Acquiring a perpetual EndNote license for each team member of the H2020 grant, a software, which is an essential reference tool for manuscripts preparation.

Rezultate principale (obținute în 2021):

 • 1. Actualizarea facilităților de cercetare prin intermediul unui upgrade (Inquisit 6 Web și Lab, licență departamentală pe termen nelimitat, de la versiunea anterioară, versiunea Inquisit 5).

 • 2. Achiziția extensiei Inquisit 6 Tobii Plugin ce permite compatibilitatea dintre programul Inquisit 6 și dispozitivele Tobii achiziționate în cadrul grantului LEARNVUL din H2020.

 • 3. Achiziția dispozitivului Shimmer3 GSR+ pentru a putea măsura conductanța electrică a pielii în studiile experimentale, acest produs fiind de asemenea compatibil cu dispozitivele de eye-tracking Tobii achiziționate în cadrul grantului LEARNVUL din H2020.

 • 4. Achiziția unei licențe permanente multi-user EndNote 20 (pentru 9 utilizatori), pentru fiecare membru din cadrul grantului H2020, un software de bază în managementul referințelor bibliografice, foarte util în pregătirea manuscriselor științifice.