General information

 • Project title (EN): Driving through "hell" to get to work? Exploring the work-driving interface through the lens of displaced aggression

 • Project title (RO): Conduci prin „iad” ca să ajungi la serviciu? Explorarea interfeței muncă-condus din perspectiva transferului de agresivitate

 • Funding Institution: CNCS – UEFISCDI, Human Resources Programme
 • Project number: PN-III-P1-1.1-TE-2019-2032
 • Contract number: 171 / 2020
 • Period: November 2020 - October 2022
 • Total Amount: 431.900 Lei (88.685 EUR)
 • Project summary (EN):
   In the past years, many studies suggested that driving behavior is not solely influenced by factors specific to the driver while driving. All aspects of our lives (work, family, social life, etc.) are connected, and negative events can echo from one to the other. Several studies pointed out that such negative echoes can occur through a process called rumination, as a component of displaced aggression. However, no study so far has tried to test whether rumination occurs in a driving context, and whether cross-over effects could exist between our job and driving environments. Thus, the first objective of this research grant is to verify the effect of ruminating about negative driving experiences on simulated driving behavior. The second objective is to explore the work - driving interface by analyzing the longitudinal effects of a) negative driving experiences on work behavior and b) negative work experiences on driving behavior.
 • Project summary (RO):
   În ultimii ani, multe studii au sugerat că comportamentul la volan nu este influențat doar de factori specifici șoferului în timpul conducerii. Toate aspectele vieții noastre (munca, familia, viața socială etc.) sunt conectate, iar evenimentele negative se pot transmite de la unul la altul. Mai multe studii au subliniat că astfel de ecouri negative pot apărea printr-un proces numit ruminație, ca o componentă a agresivitatii transferate. Cu toate acestea, niciun studiu până acum nu a încercat să testeze dacă ruminația are loc într-un context din trafic și dacă pot exista efecte între mediul nostru de muncă și trafic. Astfel, primul obiectiv al acestui grant de cercetare este de a verifica efectul ruminatiei despre experiențele negative in trafic asupra comportamentului de conducere simulat. Al doilea obiectiv este explorarea interfeței muncă - sofat, analizând efectele longitudinale ale a) experiențelor negative din trafic asupra comportamentului la locul de munca de muncă, și ale b) experiențelor negative de la locul de munca asupra comportamentului in trafic.
 • Team:
 • Overview of main results / Prezentare succintă a rezultatelor obținute: Prin intermediul acestui proiect am reușit finalizarea unui set de treceri în revistă (cantitative) a literaturii științifice pe o serie de arii tematice ale siguranței (în trafic, dar și ocupaționale). Astfel, unul dintre rezultate publicate în literatura științifică vizează investigarea celor mai importanți predictori ai excesului de viteză. Vizând strict personalitatea șoferilor, review-ul confirmă dimensiunile Furie-Agresivitate și Căutare Impulsiva de Senzații ca predictori ai acestui fenomen. Chiar daca asocierile cu excesul de viteza sunt mai degrabă slabe ca intensitate, review-ul subliniază faptul că personalitatea șoferilor joacă un rol însemnat în acest fenomen.
  Un rezultat secundar (însă nu mai puțin important) vizează publicarea unui review al efectului pauzelor scurte din timpul lucrului asupra stării de bine și performanței indivizilor. Acest rezultat vizează siguranța la locul de muncă iar datele agregate din literatura științifică au evidențiat faptul că pauzele scurte, de până în 10 minute, au un rol semnificativ în reducerea oboselii, creșterea vigorii, dar mai puțin asupra performanței. Rezultatele acestui review au atras o atenție deosebită la nivel internațional fiind preluate în presa de popularizare din întreaga lume (80 de publicații, printre care prestigioasele The Guardian, sau CNN).
 • Activity report for November 2020 - December 2021: click here to access the pdf format
 • Final activity report (November 2020 - October 2022): click here to access the pdf format

Project's objectives:

 • Initial Objective. (EN/RO) To verify whether ruminating about negative driving experiences will increase the likelihood of triggered displaced aggression in a driving context. / Să verifice dacă ruminația asupra experiențelor negative în trafic va crește probabilitatea declanșării agresivității transferate într-un context din trafic.

 • New Objective NO1. (EN/RO) Exploring gender differences in driving behavior using a meta-analytical approach. / Explorarea diferențelor de gen în privința comportamentului în trafic, pe baza unei abordări meta-analitice.

  Because the COVID-19 pandemic impeded us to conduct the laboratory studies, this new objective was set as an alternative set of activities. It comprises activities that can be done independently by the project team, without the involvement of human participants.


 • New Objective NO2. (EN/RO) Verifying the efficacy of the interventions for dangerous driving through a meta-analytical approach. / Verificarea eficienței intervențiilor asupra șofatului periculos printr-o abordare meta-analitică.

  Because the COVID-19 pandemic impeded us to conduct the laboratory studies, this new objective was set as an alternative set of activities. It comprises activities that can be done independently by the project team, without the involvement of human participants.

Dissemination of the results:

  Proposed for 2021:

 • One article submited to an Web of Science (WoS) indexed journal and one oral presentation at an international conference*.

  *Because of the COVID-19 pandemic the conference presentation was postponed for 2022.

 • Accomplished:
 • Two articles submitted to WoS indexed journals:
  • Găianu, P.A., Giosan, C. & Sârbescu, P. (under review). Personality traits and traffic violations: Can the Theory of Planned Behavior provide meaningful insights? Journal of Applied Social Psychology.
  • Albulescu, P., Macsinga, I., Rusu, A., Sulea, C., & Tulbure, B.T. (under review). Let’s take a break! A systematic review and meta-analysis on the effectiveness of micro-breaks during work time for increasing well-being and performance. Stress and Health
 • Proposed by the end of the project (2022):

 • One article accepted and one article submited to Web of Science (WoS) indexed journals and two conference presentations (1 at an international conference and 1 at a national one).

 • Accomplished:
 • Two articles published in WoS indexed journals:
  • Sârbescu, P., & Rusu, A. (2021). Personality predictors of speeding: Anger-Aggression and Impulsive-Sensation Seeking. A systematic review and meta-analysis. Journal of Safety Research, 77, 86-98. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.02.004
  • Albulescu, P., Macsinga, I., Rusu, A., Sulea, C., & Tulbure, B.T. (2022). "Give me a break!" A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. PLOS ONE, 17, e0272460. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272460
 • Two articles under review in WoS indexed journals:
  • Găian, P.A., Giosan, C., & Sârbescu (under review). Personality traits and traffic violations: Can the Theory of Planned Behavior provide meaningful insights? South African Journal of Psychology.
  • Albulescu, P., Macsinga, I., Tulbure, B.T., & Rusu, A. (under review). A Romanian adaptation of the Recovery Experience Questionnaire: Psychometric properties and measurement invariance across general and educational sector employees. Heliyon.
 • One presentation at a national conference:
  • Tirla, L., Sârbescu, P., & Rusu, A. (2022, June). Evaluarea eficienței intervențiilor asupra șofatului periculos: o revizuire sistematică și meta-analiză. Prezentare orală la a XXII-a Conferință Națională de Psihologie Industrial-Organizațională ”Horia D. Pitariu”, Constanța (România), 2-5 Iunie, 2022.
 • One presentation at an international conference:
  • Sârbescu, P., Tirla, L., & Rusu, A. (2022, July). Assessing the effectiveness of interventions on dangerous driving: A systematic review and meta-analysis. Poster presented at the 20th European Conference on Personality, Madrid (Spain), 12-15 July, 2022.

 • Additional accomplishements:
 • One study proposal accepted for a special issue in a WoS journal:
  • Sârbescu, P., Tirla, L., Coca, D., & Rusu, A. (invited proposal). Disentangling the conceptualization and measurement of dangerous driving behavior: A systematic review of the literature. European Journal of Psychological Assessment, Special Issue on “Systematic Reviews and Meta-Analyses in Psychological Assessment”.
 • Two manuscripts in preparation:
  • Sârbescu, P., Rusu, A., Măirean, C., Tîrlă, L. & Rostescu, C.D. (in preparation). Gender differences in driving behavior: a meta-analytic review.
  • Tîrlă, L., Sârbescu, P., & Rusu, A. (in preparation). Assessing the effectiveness of interventions on dangerous driving: A systematic review and meta-analysis.